บุญไพศาล สโตร์ เบอร์มงคล

ทางร้านจัดส่งเบอร์มงคลทางไปรษณีย์ (EMS) ไม่มีบริการส่งแบบ พกง. ค่ะ

ไม่มีบริการส่งเบอร์มงคล เบอร์รับโชค แบบพกง. จัดส่งเบอร์ให้หลังรับเงินโอนเท่านั้น

 

เรียน  ลูกค้าทุกท่านโปรดทราบ  ทางร้านจัดส่งเบอร์มงคลทางไปรษณีย์ (EMS) หลังได้รับชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น

ไม่มีบริการส่งแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พกง.) ค่ะ  ถ้าโอนเงินโดยฝากตู้เงินสดจะเสียค่าธรรมเนียม หากไม่เตรียม

ค่าธรรมเนียมเพิ่มไปจะทำให้ทางร้านได้รับค่าสินค้าไม่ครบตามจำนวน  ทางร้านขอปฏิเสธการส่งสินค้าจนกว่าลูกค้า

จะชำระค่าสินค้าครบค่ะ

 

* งดนัดรับสินค้าค่ะ  เนื่องจากลูกค้านัดแล้วไม่มารับถึง 95%  ทำให้ทางร้านต้องรอและไม่ได้ไปทำธุระอื่น

จึงขอจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นค่ะ

 

                                                                        26 เมษายน 2559