บุญไพศาล สโตร์ เบอร์มงคล
เบอร์มงคลรับโชค ท้าย 24/42